بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» کارهای بزرگ

کارهای بزرگ

هیچ وقت عادت نداشته ام و ندارم موقعی كه ۲ نفر با هم گپ می زنند، گوش بایستم. ولی یك شب كه دیر وقت به خانه آمدم و داشتم از حیاط رد می شدم، به طور اتفاقی صدای گفت و گوی همسرم و كوچك ترین پسرم را شنیدم.

من آرام ایستادم و از پشت پرده به حرف های آنها گوش دادم.

ظاهراً چند تا از بچه ها در مورد شغل پدرشان لاف زده و گفته بودند كه آنها از مدیران اجرایی بزرگ هستند و بعد از باب من پرسیده بودند كه پدرت چه كاره است، باب زیر لب گفته بود: «پدرم فقط یك كارگر معمولی است.»

همسرم گفت: «پسرم، حرفی هست كه باید به تو بزنم. تو گفتی كه پدرت یك كارگر معمولی است و درست هم گفتی، ولی شك دارم كه واقعاً بدانی كارگر معمولی چه جور كسی است، برای همین برایت توضیح می دهم.

در همه صنایع سنگینی كه هر روز در این كشور به راه می افتند....

در همه مغازه ها، در كامیون هایی كه بارهای ما را این طرف و آن طرف می برند......هر جا كه می بینی خانه ای ساخته می شود.........

شات گریپ فروت با آب هویج، زنجبیل و عسل مطلب مرتبط شات گریپ فروت با آب هویج، زنجبیل و عسل

هر جا که خطوط برق را می بینی و خانه های روشن و گرم،

یادت نرود كه كارگرها و متخصصین معمولی این كارهای بزرگ را انجام می دهند!

درست است كه مدیران، میزهای قشنگ دارند و در تمام طول روز، پاکیزه هستند،

این درست است كه آنها پروژه های عظیم را طراحی می كنند.....

ولی برای آن كه رؤیاهای آنها جامه حقیقت به خود بپوشند.........

پسرم فراموش نکن که باید كارگرهای معمولی و متخصصین دست به كار شوند!

اگر همه رؤسا، كارشان را ترك كنند و برای یك سال برنگردند، چرخ های كارخانه ها همچنان می گردد، اما اگر كسانی مثل پدر تو سر كارش نروند، كارخانه ها از كار می افتند.

این قدرت زحمتکشان است. كارگرهای معمولی هستند كه كارهای بزرگ را انجام می دهند.»

من بغضی را كه در گلو داشتم، فرو بردم، سرفه ای كردم و وارد اتاق شدم. چشم های پسر من از شادی برق می زدند.

او با دیدن من از جا پرید و بغلم كرد و گفت:

«پدر! به این كه پسر تو هستم، افتخار می كنم، چون تو یكی از آن آدم های مخصوصی هستی كه كارهای بزرگ را انجام می دهند.»


تگ ها :   داستان

بازدید سایت خود را میلیونی کنید
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   بهترین سوغاتی های شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


ارتقاء سریع سایت در گوگل با ثبت لینک در 200،000 پست ارتقاء سریع سایت در گوگل با ثبت لینک در 200،000 پست مشاهده