بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» خلاصه کتاب مزامیر/بخش دوم

خلاصه کتاب مزامیر/بخش دوم

خلاصه کتاب مزامیر/بخش دوم

کتاب مقدس /عهد عتیق

۲۵ -۳۷

***

۱

جانم را با گناهکارانجمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز

که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است.

۲

روی خود را از من مپوشان و بندهٔٔ خود را در خشم برمگردان. تو مددکار من بوده‌ای. ای خدای نجاتم، مرا رد مکن و ترک منما.

۳

ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و به‌سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما.

۴

برای خداوند منتظر باش و قویّ شو و دلت را تقویّت خواهد داد. بلی منتظر خداوند باش.

۵

ای خداوند تو را تسبیح می‌خوانم زیراکه مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من مفتخر نساختی.

۶

قلعهٔ من تو هستی. روح خود را به دست تو می‌سپارم.

۷

ای خداوند بر من رحمت فرما زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز.

۸

مثل مرده از خاطر فراموش شده‌ام و مانند ظرفِ تلف شده گردیده‌ام.

۹

خوشابحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید.

خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاوَرَد و در روح او حیلهای نمی‌باشد.

۱۰

ای صالحان در خداوند شادی نمایید

۱۱

جهان از رحمت خداوند پر است

۱۲

اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند.

۱۳

از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن؛ صلح را طلب نما و در پی آن بکوش.

۱۴

زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیلهآمیز؛

۱۵

چشمان خداوند بسوی صالحان است و گوشهای وی بسوی فریاد ایشان.

۱۶

خداوند نزدیک شکستهدلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.

۱۷

شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤآخذه خواهد شد.

۱۸

ای خداوند از من دور مباش

۱۹

از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن

۲۰

حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانیِ سلامتی متلذذ خواهند گردید

۲۱

نعمتِ اندکِ یک مرد صالح بهتر است، از اندوخته‌های شریران کثیر.

زیرا که بازوهای شریران، شکسته خواهد شد. و امّا صالحان را خداوند تأیید می‌کند.

۲۲

دشمنان خداوند مثل خرّمی مرتعها فانی خواهند شد

۲۳

شریر قرض می‌گیرد و وفا نمی‌کند و امّا صالح رحیم و بخشنده است.

۲۴

بدی برکنار شو و نیکویی بکن

۲۵

خداوند انصاف را دوست می‌دارد

۲۶

نسل شریر منقطع خواهد شد.

۲۷

دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید.

۲۸

نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعهٔ ایشان خواهد بود.

۲۹

منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید.

۳۰

شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او میافشرد.

خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می‌بیند که روز او می‌آید.

***

منبع مطلب:وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی


بازدید سایت خود را میلیونی کنید
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  بهترین سوغاتی های شیراز   |   دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


ارتقاء سریع سایت در گوگل با ثبت لینک در 200،000 پست ارتقاء سریع سایت در گوگل با ثبت لینک در 200،000 پست مشاهده